Kalla siffror - Hittekatter


Foto: Lena Lindell

I Sverige finns minst 100.000 hemlösa katter. Katter som far mycket illa och går en långsam död till mötes. För att ge en plats åt alla dessa katter skulle vi behöva ytterligare 2000 katthem. Inte konstigt att de ca 100 katthem som finns idag inte räcker till.

Ingen vet exakt hur många hemlösa katter det finns i Sverige idag. En grov uppskattning är att det rör sig om minst 100.000 katter. Bara i Stockholm är det runt 30.000. Det här är katter som far mycket illa och går en långsam och ofta plågsam död till mötes. Ovanpå detta har vi alla katter som behöver omplaceras av olika skäl. Oftast för att ägaren tröttnat på dem. Allt för ofta vanvårdas katter. Många tycker inte katten är värt något eftersom de fick den helt gratis. Andra är helt enkelt inte lämpliga att ha katt. Okunskap om katten och dess behov är ett faktum som också ställer till med en hel del problem.


Ingen vet exakt hur många hemlösa katter det finns i Sverige idag. En grov uppskattning är att det rör sig om minst 100.000 katter. Bara i Stockholm är det runt 30.000. Det här är katter som far mycket illa och går en långsam och ofta plågsam död till mötes. Ovanpå detta har vi alla katter som behöver omplaceras av olika skäl. Oftast för att ägaren tröttnat på dem. Allt för ofta vanvårdas katter. Många tycker inte katten är värt något eftersom de fick den helt gratis. Andra är helt enkelt inte lämpliga att ha katt. Okunskap om katten och dess behov är ett faktum som också ställer till med en hel del problem.

Det finns många vanföreställningar om katter. Några exempel: "en katt klarar sig alltid", "katten har nio liv", "katten är halvvild till sin natur", "katten mår inte bra om den inte får gå ute helt fritt", "det är synd om katten om man kastrerar den", "en honkatt måste få en kull innan man kan kastrera den". Den här typen av myter har ingen sanningshalt men lever trots detta envist kvar hos allt för många människor. Vanföreställningar som får mycket ödesdigra konsekvenser för katten.

Katten är ett produktivt djur. En honkatt kan få minst två kullar om året, med 3 - 6 ungar i varje kull. Under en livstid kan det bli runt 100 kattungar. Om vi räknar med att 50% av de 100.000 hemlösa katterna är okastrerade honkatter, som var och en får 10 kattungar per år, skulle det innebära ett nytillskott med 500.000 hemlösa katter för varje år som går.

För att ge en katthemsplats till de 100.000 hemlösa katter som redan finns i Sverige idag skulle vi behöva ytterligare 2000 katthem, förutsatt att varje katthem har 50 platser. Inte konstigt att de ca 100 katthem vi har idag inte räcker till på långa vägar.

I vårt land finns det idag 1 hemlös katt på var 90:e innevånare.

Det finns bara en riktigt bra lösning på hittekattsproblemet. Kastrering av alla katter som inte ska användas till avel.

/Lena Lindell, Hittekatter ifokus


"Mc Donaldskatterna"
Foto: Karin Svensson


RSS 2.0